Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Cercul de traduceri literare şi de texte de specialitate
 
Cercul de traduceri literare şi de texte de specialitate
Prezentare cerc

 

     Scurt Istoric

     Cercul de traduceri al Catedrei de Limbi Moderne şi-a început activitatea în cursul anului  universitar 2006 - 2007, purtănd numele Traducto. De fapt, întălniri bianuale cu studenţii cu preocupări de traducători aveau loc deja de căţiva ani, ele suplinind discipline pe care programele de studii de la acea dată nu le conţineau încă.

     Au participat la reuniunile cercului atăt studenţii pasionaţi de arta traducerii, căt şi cei cu aptitudini de scriitori şi dornici să-şi exerseze cunoştinţele de limba franceză, care şi-au tradus propriile creaţii, publicate apoi în revista studenţească Le Canard à l"œil.

     Odată cu înfiinţarea specializării Limba şi literatura romănă - Limba şi literatura engleză, cercul şi-a lărgit şi diversificat activitatea, pe lăngă traducerea literară fiind abordată şi cea a textelor de specialitate.

     De la înfiinţarea Centrului de Cercetare şi inovare în educaţia lingvistică - CIEL (în anul 2008), cercul activează sub egida acestuia, profitănd de oportunităţile internaţionale care îi sunt oferite pe această cale.

     În momentul de faţă activităţile noastre se desfăşoară sub genericul Cercul de traduceri literare şi de specialitate, activitatea fiind coordonată de două cadre didactice de la Catedra de Limbi moderne.

 

     Activităţi

     Cunoştinţele teoretice şi competenţele profesionale sunt constante ale preocupărilor propuse de acest cerc, în care studenţii şi cadrele didactice lucrează ca o echipă. Ele se regăsesc în diversitatea activităţilor:

     - întăniri de lucru sub formă de ateliere, dezbateri, mese rotunde, etc.

     - traduceri de specialitate, în sprijinul diverselor activităţi didactice şi de cercetare desfăşurate de catedre şi departamente din Universitate;

     - asistenţă de specialitate acordată studenţilor noştri care participă la conferinţe, sesiuni de comunicări în străinătate;

     - pregătirea candidanţilor pentru concursurile de traduceri organizate pe plan naţional;

     - organizarea concursului naţional anual de traduceri literare şi de specialitate găzduit de Universitatea noastră; 

     - traducere simultană şi interpretariat la conferinţele şi sesiunile de comunicări organizate de Catedra de Limbi moderne, de catedre şi departamente din Universitatea noastră;

     - asistenţă oferită studenţilor străini (Erasmus, partenariate, etc.) aflaţi în Universitatea noastră.

 

     Invitaţi

     Printre cei mai prestigioşi invitaţi ai Cercului nostru au fost regretaţii profesori şi traducători:

     - Tudor Ionescu, care timp de patru ani (2004 - 2008), a fost prezent la activităţi cu lansări de carte (Ştiinţa sau/ şi arta traducerii; Urme de condei), ateliere de traduceri cu participarea studenţilor şi a cadrelor didactice, o expoziţie de tablouri,

     - I.A. Popa, care a susţinut o masă rotundă în cadrul concursului naţional de traduceri organizat în mai 2009.

    

     De asemenea, se cuvine să menţionăm participari valoroase ale altor colaboratori de renume:

     - reputatul profesor şi traducător Virgil Stanciu, care a împărtăşit studenţilor din experineţa traducerii romanului Atonement în limba romănă;

     - poeta Flavia Cosma, cetăţean romăno-canadian, care a susţinut, printre altele, o prelegere cu tema: About Poetry and the Art of Translating It (octobrie 2008);

     - Alain Deflesselle, de la IUFM Nord - Pas-de-Calais, ca membru al comisiei de corectare a traducerilor (literatură, limba franceză) la prima ediţie a concursului naţional de traduceri organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba-Iulia.  

     Pentru specificul traducerilor de specialitate ne-am adresat Dnei Maria- Elena Vaida, care le-a împărtăşit participanţilor experienţa de traducătoare profesionistă, desfăşurată în cadrul propriei firme (Transmondo) de aproape douăzeci de ani.